Skip available courses

Available courses

Je socializem stvar preteklosti ali prihodnosti? Kateremu cilju je podvržen razvoj socialistične družbe? Kateri so pogoji za neposredno organiziranje in upravljanje? Kakšne so naloge socializma? Kakšne oblike socializma poznamo?

Kateri element je manjkal jugoslovanskemu študentskemu gibanju v 60. letih, da bi lahko izkoristil svoj revolucionarni potencial? Zakaj »denacionalizacija« ni primeren izraz za ekonomsko tranzicijo, ki je potekala v Sloveniji v začetku 90. let? Kaj pomeni, da je v Sloveniji prišlo do privatizacije »od spodaj«? Kaj je v tako imenovanem drugem valu privatizacije omogočilo menedžerske odkupe? Kaj je večini slovenskih podjetij v 90. letih omogočilo dobre poslovne rezultate?

Kaj je značilno za industrijska mesta druge polovice 19. stoletja? Zakaj je srednji razred 19. stoletja nasprotoval dvigu mezd? V kateri državi so imeli v drugi polovici 19. stoletja sindikati največji vpliv? Kako je Marx v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja gledal na boj proti kapitalizmu? Kje in kdaj je socialistična stranka prvič v Evropi sodelovala z vlado? Kako so se nacionalni in verski konflikti znotraj posamezne države odražali na delavsko gibanje?

Kako so zahodne države ustavile naval boljševiške revolucije v srednji in vzhodni Evropi? Kaj je bil ključen dejavnik uspešnosti socialističnih gverilskih gibanj Latinske Amerike? V kateri evropski državi je bil desničarski režim najdlje na oblasti? V kateri državi se je Sovjetska zveza, prvič po koncu druge svetovne vojne, zapletla v oborožen spopad? Kaj je bila pogubnost »velikega skoka« kitajske revolucije?

Kaj loči buržoazno (kapitalistično) dobo od predhodnih? Kaj je ključni faktor nepovezanosti delavcev v kapitalizmu? Zakaj Marx in Engels trdita, da je le proletariat lahko revolucionarni razred?Kaj je prvi korak v delavski revoluciji? Kdo so buržoazni socialisti? Kaj so značilnosti utopičnega socializma? Kakšno načelo delitve je po Marxu značilno za prvo fazo socialistične družbe?

Kaj proučuje politična ekonomija? Kako se razlikujejo družbeni in ekonomski odnosi? Kako delujejo ekonomski zakoni? Kaj je v ospredju marksistične ekonomske teorije? V čem se razlikujeta profitni in dohodkovni motiv? Kaj pomeni "laissez faire"?

Kakšna je razlika med abstraktnim in kvalificiranim delom? S katerimi mehanizmi lahko država ohranja stabilnost vrednosti denarja? Iz česa izhaja presežna vrednost? Kako prihaja do odtujevanja skupno ustvarjenega dohodka? Kako prihaja do povprečnega profita med panogami?